Scroll Top

Customer Service

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อจาก SAHAPAN WEBSITE

1.สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่แตกหักชำรุดเสียหาย โดยมีป้ายสินค้าติดอยู่ และยังไม่ผ่านการใช้งานหรือเปิดออกจากบรรจุภัณฑ์

2.สินค้าโปรโมชั่น
สินค้าที่มีส่วนลดตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป, สินค้าที่อยู่ในชุดกล่องของขวัญ, สินค้าที่ท่านสั่งซื้อผิดรุ่น ผิดกลิ่นและสินค้าที่ท่านซื้อจากช่องทางอื่น โดยไม่ใช่บริษัทฯในเครือเป็นผู้จำหน่าย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน /คืนในทุกกรณี

3.กรณีที่พนักงานจัดส่งสินค้า
ผิดรุ่น ผิดกลิ่น หรือเสียหายจากการขนส่ง สามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยติดต่อช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

3.1 แจ้งผ่านทางอีเมล contact@sahapan.co.th โดยระบุหมายเลขการสั่งซื้อและสินค้าที่ต้องการคืน
3.2 LINE Official: @sahapanwellness
3.3 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-973-2635 ext. 7 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.)

4.สำหรับกรณีตรวจพบว่าสินค้านั้นมีปัญหา
กรุณาติดต่อช่องทางที่ท่านซื้อสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

5.ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อมูล
และทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7-14 วัน หลังจากสินค้าถูกส่งกลับเข้าสู่คลังสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ
มาตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 231/15 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

7.ทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการทางบริษัทส่งสินค้าผิด ชำรุดหรือเสียหายจากทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว


Refund
เงื่อนไขการคืนเงิน

1.เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกจากคลัง
2.สินค้าที่ส่งคืนในกรณีสินค้าเสียหายจากทางบริษัทฯ หรือจากการขนส่ง
3.เกิดจากความผิดพลาดของระบบเว็บไซต์ หรือช่องทางการชำระเงิน

ระยะเวลาในการคืนเงิน

ทางบริษัทฯจะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน ผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต / บัตรเครดิตที่ท่านใช้ทำการสั่งซื้อสินค้า ภายใน 30 – 45 วันทำการ
*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ

สามารถติดต่อได้ที่ contact@sahapan.co.th หรือ 02-973-2635 ext. 7 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.)

ตะกร้าของคุณ
Close
ตะกร้าสินค้า
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในรถเข็นของคุณ
โปรดเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน