fbpx
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สมุนไพร…ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของตัวเรา

หากจะพูดถึงปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และยารักษาโรค ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ ซึ่งในอดีตมุนษย์เราอาศัยพืชพรรณธัญญาหารเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 แทบทั้งสิ้น เราปลูกผักผลไม้เพื่อทานเป็นอาหาร นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม นำต้นไม้ หญ้าคา มาทำเป็นที่อยู่อาศัย และมีการนำพืชหรือ สมุนไพร มาทำเป็นยารักษาโรค

ในประเทศของเราขึ้นชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย เป็นอย่างมาก เพราะในอดีตบ้านเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ ประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย ซึ่งพืชเกือบทุกชนิดมีฤทธิ์ทางการรักษามากบ้างน้อยบ้าง บางคนเลือกพืชบางชนิดง่าย ๆ มาใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการของโรคพื้น ๆ เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ท้องผูก หรืออื่นๆ โดยส่วนใหญ่ สมุนไพร มีฤทธิ์อ่อนไม่ค่อยเป็นพิษหรือมีอาการข้างเคียงมากเช่นยาแผนปัจจุบัน  แต่ถึงแม้ว่า สมุนไพร จะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ หากเรานำมาใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจมีผลข้างเคียงต่อโรคที่เราเป็น และร่างกายของเราได้เช่นกัน

ดังนั้น ก่อนที่เราจะนำ สมุนไพร มาใช้รักษาโรคใด ควรทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ดังนี้

1.ควรเก็บสมุนไพรใช้ให้ถูกต้น เนื่องจากสมุนไพรมีชื่อพ้อง (ซ้ำ) กันมาก นอกจากนั้นยังมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกแตกต่างกันออกไปอีกมากทำให้สับสนได้ การนำสมุนไพรมาใช้ผิดต้นนอกจากจะไม่มีผลทางการรักษาแล้ว บางชนิดยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย

2.ถ้าเป็นยารับประทาน ต้องใช้ให้ถูกขนาด ขนาดที่ใช้มีความสำคัญมากเพราะถ้าใช้ผิดขนาดอาจเกิดพิษได้

3.ส่วนที่นำมาใช้ ต้องใช้ให้ถูกส่วน เช่น ราก ต้น ใบ ผลแก่ ผลอ่อน หรือเปลือกเหล่านี้เป็นต้น

4.ต้องใช้ให้ถูกวิธี ตัวอย่างเช่น บางชนิดต้องใช้ต้นสด บางชนิดต้องใช้ต้ม เป็นต้น การนำมาใช้ผิดวิธีนอกจากจะไม่มีผลทางการรักษาแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

5.ต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค เป็นต้นว่า ถ้าเกิดอาการท้องผูกต้องใช้ยาที่ช่วยระบายหรือถ่ายท้อง ถ้าไปใช้ยาที่มีฤทธิ์ฝาดสมานจะยิ่งทำให้ท้องผูกยิ่งขึ้น

6.ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความสะอาดของสมุนไพรที่ใช้ ตลอดจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรียม ถ้าไม่สะอาดแล้วอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

7.ถ้าเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ต้องระมัดระวัง เช่น โรคผิวหนัง บิด ต้องระมัดระวังการติดต่อ ถ้าเป็นโรคผิวหนังต้องระมัดระวังความสะอาดของเสื้อผ้า ร่างกาย และห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่เป็นโรค สำหรับอาการท้องเดิน ควรระมัดระวังแมลงวันที่มาตอมอุจจาระซึ่งสามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้ เหล่านี้เป็นต้น

การใช้ สมุนไพร แม้จะเป็นการบำบัดและรักษาโดยธรรมชาติ แต่หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้น ถูกส่วน ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกกับโรคแล้วนั้น อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าต้องการใช้สมุนไพรอย่างให้ได้ผลดีที่สุด ก็ต้องใช้อย่างมีความรู้ด้วย

Related contents

Scroll to Top