thinnakrit

เคยสงสัยหรือเคยสังเกตไหมว่าทำไมพอเปลี่ยนฤดูกาลที เราก็เริ่มมีอาการ ไข้หวัด ครั่นเนื้อครั่นตัวขึ้นมาทันที จริงๆ แล้วนั่นไม่ใช่เหตุบังเอิญหรือเกิดจากการที่เราคิดไปเองแต่อย่างใด
ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ เป็นความเจ็บป่วยทางกายที่เป็นกันได้ง่ายมาก แม้จะไม่ร้ายแรงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว