Scroll Top

Pure Herbal Extract Toothpaste

Inspired by age-old Buddhist era wisdom, GumAlive presents the world’s first special formula toothpaste with Bodhical Extract for your healthy gums and teeth.

Gum Alive Easten & Wasten Herb

GumAlive Pure Herbal Extract Spa Toothpaste​ แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธกาล GumAlive Toothpaste คือการผสมผสานครั้งแรกของโลกของ “Bodhical™ Extract” สารที่ได้มาจากต้นมะเดื่อศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สูตรเฉพาะของ GumAlive สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในเหงือกและสุขภาพฟันได้ภายในไม่กี่วัน

ตะกร้าของคุณ
Close
Cart
  • No products in the cart.
ไม่มีสินค้าในรถเข็นของคุณ
โปรดเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน